suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lekparken Brahe

  • Serviceställe

Lekparkernaerbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för familjer med spädbarn, barn och skolelever.Verksamheten är på finska.

I lekparken har vårdnadshavarna och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer och barnen har leksällskap. Barn och vuxna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med ledarna.

Du kan värma up ...

Besöksadress

Borgågatan 4
00510 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 21.8.2023