suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Ledningstjänst

  • Serviceställe

Stadens centraliserade lägestjänst ifråga om rör och avlopp, det vill säga ledningsinformationstjänsten (JOPA), ifråga om rör och avlopp tjänar dem som utför grävnings-, borrnings-, sprängnings- och p ...

Läs mer

Besöksinformation

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-tisdag 8.15–12.00
onsdag-fredag 12.00–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 22.10.2021