suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Långforsens naturreservat

  • Serviceställe

Långforsen är lite över en kilometer lång och den näst längsta forsen i Vanda å. På båda sidor om forsen växer hassellundar, strandlundar och mäktiga grandungar. Särskilt strandbrinken på Helsingforssidan är ställvis mycket brant och erosionen får strandbrinken att då och då rasa ner i ån.

Växtligheten blomstrar i åbrinkens näringsrika jordmån. Träden i lunden har vuxit väldigt höga och de störst ...

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 29.2.2024