suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lågstadieskolan Pihlajiston ala-aste, Viksbacka filial, skolhälsovård

  • Serviceställe

Lågstadieskolan Pihlajiston ala-aste, Viksbacka filial, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Krönvägen 36
00710 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 19.3.2023