suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Kundkassa, Berghälls ämbetshus

  • Serviceställe

Ekonomiförvaltningstjänstens (Talpa) kundkassa betjänar stadens invånare. I kundkassan kan du betala fakturor som Helsingfors stad har skickat.

Besöksadress

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-onsdag 9.00–15.30
fredag 9.00–15.30

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 28.5.2023