suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Koskela grupphem

  • Serviceställe

Koskela grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Kommunalhemsvägen 6 C 68
00600 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 4.6.2023