suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Kommuninvånarservicen

  • Serviceställe

Kommuninvånarservicens uppgift är att stärka kommuninvånarnas aktivitet, delaktighet och välbefinnande genom att bidra till att vardagen löper smidigt och främja gemensamma aktiviteter och påverkningsmöjligheter.

Besöksadress

Silkesfabriksvägen 5 C
01300 Vanda

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 26.2.2024