suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Klienthandledning inom vård utom hemmet

  • Serviceställe

Klienthandledning inom vård utom hemmet ger anstaltsservice inom barnskyddet.

Besöksinformation

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 21.9.2020