suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Kaupunkitekniikan ylläpito

  • Serviceställe

Kaupunkitekniikan ylläpito betjänar i frågor kring renhållning och vinterunderhåll av gator.

Besöksinformation

Mejselgränden 1
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 19.3.2020