suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kasbergets seniorcenter

  • Serviceställe

Vid Kasbergets seniorcenter finns fem grupphem för långvarigt boende, enheten för kortvarig vård Lönneberga samt bedömnings- och rehabiliteringsenheten Bullerbyn.

I grupphemmet Ronja har vi också platser för kortvarig bedömning och rehabilitering för dem som behöver stöd med rusmedelsbruket och psykisk hälsa. Våra grupphem har fått sina namn efter Astrid Lindgrens sagor.

Till seniorcentret hör ...

Besöksadress

Rödluvans väg 16
00820 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-söndag 8.00–18.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 2.6.2023