suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Utsökningsväsendet

Karleby filialen / Mellersta Österbottens och Österbottens utsökningsverket

  • Serviceställe

Utsökningen är en del av Finlands rättsväsende och det verkställer domar samt driver in direkt utsöksbara avgifter.

Tillläggsinformation på utsökningens webbplats oikeus.fi/ulosotto/sv


Besöksinformation

Karlebygatan 74 2. krs

67100Karleby


Övriga kontaktuppgifter

Webbsida


Ansvarig organisation: Utsökningsväsendet
Servicespråk: finska, svenska