suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Kampens servicecentral

  • Serviceställe

Kampens servicecentral erbjuder servicecentralverksamhet inom äldreomsorgen.

Besöksinformation

Salomonsgatan 21 B
00100 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-torsdag 8.00–20.30
fredag 8.00–16.00
30.5.2022-28.8.2022
måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 28.6.2022