suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Intressekontoret

  • Serviceställe

Intressekontoret är stadens intressekontor.

Besöksadress

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-onsdag 9.00–15.30
fredag 9.00–15.30

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 16.2.2024