suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Intressekontoret

  • Serviceställe

Intressekontoret är stadens intressekontor.

Besöksinformation

Andra linjen 4 A

00530 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–15.30

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 15.5.2022