suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hoplaxskolan/Sockenbacka lågstadieskola, skolhälsovård

  • Serviceställe

Hoplaxskolan/Sockenbacka lågstadieskola, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Kånalavägen 13 b
00370 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 13.8.2023