suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hoplaxskolan

  • Serviceställe

Munksnäs-enheten 6-9

Besöksadress

Solnavägen 18-20
00330 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 16.3.2023