suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Helsingfors vuxengymnasium, enheten i Östra Helsingfors, studerandehälsovård

  • Serviceställe

Helsingfors vuxengymnasium, enheten i Östra Helsingfors, studerandehälsovård ger studerandehälsovård.

Besöksadress

Kajaneborgsvägen 10
00900 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 29.3.2023