suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet

  • Serviceställe

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet är en ungdomsgård.

Besöksadress

Topeliusgatan 2
00260 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 17.8.2023