suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Helsingfors-info - International House Helsinki

  • Serviceställe

Vi ger råd när du söker information om stadens tjänster eller invandringsfrågor. Vi betjänar dig på flera språk, med många års erfarenhet och via flera kanaler. Vill du konsultera ansikte mot ansikte, kan du besöka centrumbiblioteket Odet eller vår servicepunkt vid Internaltional House Helsinki (IHH).

Internaltional House Helsinki

Vår servicepunkt i IHH betjänar må-to kl. 9-16, fre kl. 10-16.

D ...

Besöksadress

Fågelviksgränden 2 D, 2. krs Helsinki
00530 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-torsdag 9.00–16.00
fredag 10.00–16.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.5.2024