suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Hekan lännen toimisto

  • Serviceställe

Hekan lännen toimisto är stadens hyresbostad.

Besöksadress

Löjtnantsvägen 5 F
00410 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–15.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 29.11.2023