suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Havsrastböle småbåtshamn

  • Serviceställe

Inhägnat område

- 133 platser

- båtplatsens bredd är 2,5 m - 4 m

- belysning

- el, vatten, avfall

- låsbar port

- jolle- och Y-bomsplatser, platser utan akterförtöjning samt platser med förtöjningsstolpar för aktern

Besöksadress

Märsgränden
00980 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 2.6.2023