suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Havs- och skärgårdsområden

  • Serviceställe

Havs- och skärgårdsområden betjänar i frågor kring renhållning av strandvatten och den inre skärgården.

Besöksadress

Brobergsterrassen 1
00170 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 8.4.2024