suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hamburgsgrändens bostadsgrupp

  • Serviceställe

Hamburgsgrändens bostadsgrupp erbjuder boendetjänster inom vården av utvecklingsstörda.

Besöksadress

Hamburgsgränden 1 C
00220 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.3.2023