suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hälsoskydd

  • Serviceställe

Hälsoskydd utför övervakning av badvatten inom miljöhälsovården.

Besöksadress

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.6.2023