suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Halso rådgivning

  • Serviceställe

Rådgivningstjänsterna inkluderar mödra-, barn-, preventiv- och familjeplanerngsrådgivningstjänsterna.

Besöksadress

Betjäningstider

torsdag 8.00–16.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 6.9.2023