suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Gubbmossen

  • Serviceställe

Gubbmossen ligger i sydvästra hörnet av Vanda, i stadsdelen Linnais. Mossen består till största delen av ris-tallmosse med sina tallar och typiska tallmyrsris, såsom skvattram, odon och blåbär. Liksom Vandas övriga större kärr, har även Gubbmossen flera kärrtyper. Mitt i det talldominerade mossområdet finns små fläckar av öppna kärr, medan det i kärrets västra del och även annanstans vid utkantern ...

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 30.3.2023