suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Grundskolan Vuoniityn peruskoulu, Båtmästarvägens enhet, skolhälsovård

  • Serviceställe

Grundskolan Vuoniityn peruskoulu, Båtmästarvägens enhet, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Båtmästarvägen 14
00980 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.3.2023