suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Grundskolan Merilahden peruskoulu, Kallviksuddsvägens enhet, skolhälsovård

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Grundskolan Merilahden peruskoulu, Kallviksuddsvägens enhet, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksinformation

Kallviksuddsvägen 1
00980 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.6.2020