suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gårdsbacka seniorcenter / Servicecentral

  • Serviceställe

Vi lever ett glatt och färgstarkt liv vid seniorcentret. För oss är det viktigt med god vård även i livets slutskede.

Till vårt seniorcenter hör ett servicecenter, två dagverksamhetsenheter samt 18 grupphem där vi erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg.

Vi erbjuder långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg för minnessjuka och psykiskt sjuka samt för boende med nedsatt fysisk funktionsförmåg ...

Besöksadress

Gårdsgränden 5
00940 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 30.3.2023