suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Gårdsbacka seniorcenter/Servicecentral

  • Serviceställe

Gårdsbacka seniorcenter/Servicecentral erbjuder servicecentralverksamhet inom äldreomsorgen.

Besöksinformation

Gårdsgränden 5
00940 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 22.10.2021