suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gårdsbacka motionskällare

  • Serviceställe

Idrott services förfogar över 14 idrottshallar; bollhall, skidhall och fotbollshall. Idrottshallar ger möjligheter till flera slags motion.

Besöksadress

Köpvägen 4
00940 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 23.5.2023