suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Gårdsbacka hälsostation

  • Serviceställe

Gårdsbacka hälsostation betjänar invånarna i Mellungsbacka, Ärvings och området öster om Gårdsbackabågen.

Kontakta hälsostationen om du är orolig för din hälsa, får akuta symtom eller behöver stöd m ...

Besöksinformation

Köpgränden 3
00940 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 28.6.2022