suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Gårdsbacka förortsstation

  • Serviceställe

Invånarlokal med olika slags verksamhet.

Besöksinformation

Gungbrådsgränden 4 C
00940 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 7.9.2020