suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Främre Tölö bostadshus

  • Serviceställe

Främre Tölö bostadshus erbjuder boendetjänster för mentalvårdsklienter.

Besöksinformation

Perhogatan 2
00100 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 22.11.2021