suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Förstavårdscentralen

  • Serviceställe

Soites förstavårdscentral ordnar förstavårdsservice och ansvarar för den akuta förstavårdsservicen i Mellersta Österbotten. Dessutom ansvarar den för transportuppdrag mellan vårdanstalterna i området.

Förstavårdscentralens verksamhet är fördelat på åtta stationer runt om i hela området och den har jour dygnet runt varje dag på året.

Till områdets dagliga beredskap hör 10 förstavårdsenheter (=amb ...

Besöksadress

Mariegatan 16-20
67200 Karleby

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

+358 112 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.8.2022