suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Forsby enhet för serviceboende

  • Serviceställe

Forsby enhet för serviceboende erbjuder serviceboende för äldre.

Besöksadress

Hospitalgången 8, rak. N
00600 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.3.2023