suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Förmånsbehandling

  • Serviceställe

Förmånsbehandling betjänar i frågor kring kompletterande utkomststöd.

Besöksinformation

Storkärrskanten 1
00630 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.6.2022