suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Familjerådgivningsbyrå, norra arbetsgruppen

  • Serviceställe

Familjerådgivningsbyrå, norra arbetsgruppen betjänar i frågor kring familjerådgivning.

Besöksinformation

Storkärrskanten 1
00630 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.6.2022