suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Familjerådgivning, västra arbetsgruppen

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Familjerådgivning, västra arbetsgruppen betjänar i frågor kring familjerådgivning.

Besöksinformation

Krämarvägen 11 A
00440 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 8.4.2020