suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fallkullan asuntoryhmä

  • Serviceställe

Fallkullan asuntoryhmä betjänar i boendefrågor inom socialvården.

Besöksadress

Stirrbågen 3
00730 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 17.3.2023