suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Enheten för socialjour

  • Serviceställe

Enheten för socialjour betjänar i frågor kring socialt arbete inom missbrukarvården.

Besöksadress

Sparbankskajen 2 A, 5. krs
00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.3.2023