suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda och Kervo välfärdsområde

Enheten för rusmedelsavvänjning, Vanda stad

  • Serviceställe

Enheten för rusmedelsavvänjning, Vanda stad betjänar i frågor kring avgiftning och rehabilitering inom missbrukarvården.

Besöksinformation

Krukgränden 5 5krs.
01610 Vanda

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Vanda och Kervo välfärdsområde

Område

Kervo, Vanda

Tillgängliga språk

finska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda och Kervo välfärdsområde
Uppdaterad: 15.3.2023