suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Enheten för jordmån och berggrund

  • Serviceställe

Enheten för jordmån och berggrund betjänar i frågor kring miljötillsyn av grundvatten.

Besöksinformation

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.1.2022