suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Enheten för jordmån och berggrund

  • Serviceställe

Enheten för jordmån och berggrund betjänar i frågor kring miljötillsyn av grundvatten.

Besöksinformation

Sörnäsgatan 1
00580 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 16.2.2020