suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Enheten för familjerättsliga frågor

  • Serviceställe

Familjerättsliga ärenden berör utredning av faderskap, barnets vårdnad och boende, barnets umgängesrätt, barnets underhåll och

adoption.

Besöksinformation

Peltolavägen 2 D, 2. krs
01300 Vanda

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
01030 Vanda Stad
Peltolavägen 2
01300 Vanda

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Vanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 23.9.2020