suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Elovägens grupphem

  • Serviceställe

Elovägens grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Elovägen 56
00660 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.6.2023