suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Elev- och studerandehälsovård

  • Serviceställe

Skolelever, studerande och deras familjer får vid behov hjälp även av skolkuratorn och -psykologen.

Målsättningen är att

  • trygga bästa möjliga tillväxt och utveckling hos barnet eller den unga, och erbjuda möjligheter till ett gott liv
  • barn och unga förstår vikten av hälsa och hälsosamma levnadsvanor
  • lära barn och unga att ta ansvar över sin hälsa, och förstå hur de påverkar sin omgivnings ...

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 16.6.2022