suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Drumsö 2 närserviceområde

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Drumsö 2 närserviceområde ger hemvård inom social- och hälsovården.

Besöksinformation

Heikasvägen 2 A, 2. krs
00210 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 31.3.2020