suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Drumsö 1 närserviceområde

  • Serviceställe

Drumsö 1 närserviceområde ger hemvård inom social- och hälsovården.

Besöksinformation

Heikasvägen 2 A, 2. krs
00210 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 13.9.2020