suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Djurbergets seniorcenter/Grupphemmet Angervo

  • Serviceställe

Djurbergets seniorcenter/Grupphemmet Angervo erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg.

Besöksadress

Stormyrvägen 28 C
00320 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 15.8.2023