suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Distribution av egenvårdsartiklar

  • Serviceställe

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Distribution av egenvårdsartiklar är en punkt för utdelning av egenvårdsartiklar.

Besöksinformation

Kottbyvägen 11 B-rappu, 3. krs (Koskela...
00600 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress
00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.6.2020